İbni Sina (930-1037)

Ünlü Türk filozofu İbni Sîna (Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah İbn-i Sina) Farabi'nin ölümünden otuz yıl sonra, Ağustos 980 tarihinde bugünkü Özbekistan sınırları içerisindeki Buhara şehrinin Afşene köyünde dünyaya gelmiştir ve bütün Orta Çağ Avrupasında…

BUSHİDO: SAVAŞA ÖZGÜ SAVATLARIN RUHU

Savaşa Özgü Sanatlar" terimi "Savaş Sanatları" anlamındadır. Böyle adlandırılan çok az "Savaşa Özgü Sanat" bugün bu tanımlamaya uyabilir çünkü savaş alanıyla çok az bir bağlantısı olan "Savaşa Özgü Sanatların" çoğu 20. yüzyılda geliştirildi. Bununla birlikte…

PİTAGORAS

İonya'nın küçük bir adası olan ve günümüz Türkiye'sinin karşısında bulunan Sisam adasında İ.Ö. 640 yılında doğmuştur ve İ.Ö. 504 yılında ölmüştür; gerçekte kendisinden bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kimi kişiler Pitagoras'ın asla var olmadığını söylemektedirler;…

SOR SORGULA HAYATA UYGULA PANELİ

İzmir Aktiffelsefe Güzelyalı ve İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği işbirliği ile 6 Nisan 2019 tarihinde “SOR SORGULA HAYATA UYGULA” panel ve soru konferansı gerçekleşti. Etkinliğin panel kısmında “Sorun çözme kabiliyetine neden ihtiyacımız var? Sorun çözmenin…

WALL-E VE İNSAN OLMAK

Film Hakkında Yönetmen: Andrew Stanton Gösterim Tarihi: 2008 - ABD Yapım: Pixar Film Özelliği: Animasyon Pixar yapımı olan film Walt Disney’in dağıtımını üstlendiği bir animasyondur. Yönetmeni Andrew Stanton aynı zamanda Kayıp Balık Nemo’nun da yönetmeniydi.…

KAYBOLAN GELENEKLERİMİZDEN NAHIL AĞACI SÜSLEME VE ÖVME

Modern hayatın bize sağladığı ve değeri yadsınamaz olan birçok şeyi kazanırken birçok şey de hayatımızdan çıkmış ya da çıkmak üzeredir. Eski geleneklerin unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş olmasının çok sayıda nedeni vardır. Değer kaybı, artık…

MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Evrende her şey hareket hâlindedir ve bu hareket sesi ortaya çıkarır. Seslerin uyum ve armonisi müzik olarak ifade edilir. Müzik (Musiki), Eski Yunanca “mousike” ya da “mousa”dan gelir. Mitolojide Zeus ve Mynemosine’den doğan dünyanın güzelliklerini…

STOA FELSEFESİ

Bu çalışmada, özel olarak Roma İmparatorluğu’nu ve genel olarak Batı düşünce tarihini derinden etkilemiş olan Stoacılık akımı ele alınmıştır. Stoacı filozofların hayatları, eserleri, düşünce sistemleri incelenmiş; onların hem kendi zamanlarında hem de günümüzde yarattıkları etkiler…