BİLİM

ŞEHİR VE HEYKEL

İnsanoğlu korunma içgüdüsüyle, barınma gereksinimlerini karşılamak için mimari denilen olguyu yaratmıştır. Her kültür ortamına, her yaşam biçimine özgü farklı ihtiyaçlar vardır. İhtiyaçları oluşturacak ve karşılayacak…