FELSEFE

Kendine Güven Nasıl Ortaya Çıkar?

-Bir işi başarmak içi aynı yönde sebatla birçok adım atmanın ihtiyacı bilindiği zaman… -Her an, kendini olduğu gibi tanımanın acı ilacını içmesine rağmen kendi duyguları…

Bilgeliğin İncileri Koleksiyonundan KADIN RUHU

… Kadının ruhu nedir? Yalnızca toplum içinde değil tarih içerisindeki doğru rolünü geri kazanmak için fethetmesi gereken bu ruh nelerden oluşur? Dişil role büyük önem…

KÜÇÜK PRENS VE FELSEFE

Saint-Exupéry’nin Küçük Prens kitabı 316 farklı dil ve lehçeye tercüme edilmiş ve 27 bölümden oluşmuştur. Her bölümde anlatılan olaylar, ilişkiler, düşünceler, kitabın «dostluk yoluyla yenilen yalnızlık» olan…

BUSHIDO

Bushido, farklı çevirileri olsa da, genel olarak savaşçının yolu anlamına gelir. Tarihsel kökenine bakacak olursak; Hindistan’dan gelen Bodhidharma Shaolin’e gelir ve Zen öğretisini aktarır. Daha…

AŞK HER ŞEYİ FETHEDER

Dünyada genel anlamda üstesinden gelinmesi gereken, karanlık veya aydınlık ya da ilerleme ve ikisi arasındaki güçler tarafından yaratılan, insanların egemenliği altına girdiği ya da egemen…

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ

Bazılarımız neden felsefeye ihtiyacımız var diye sorar? Yanıt çok basittir oysaki… Herkes için daha iyi çözümler üretmek için… İnsanlık, var olduğundan beri kendi fiziksel ve…

GÜZELLİK VE SANAT

Güzellik tanımlanamaz çünkü ilahi olanın hayattaki bir ifadesidir. Çirkinlik, faaliyeti için yaratılmış şekildeki bir kusurdan dolayı şekil içindeki hayatın kısıtlanması sonucu ortaya çıkar. Hayat, elverişli…

YAŞAMI DESTEKLİYORUZ

Aktiffelsefe ailesi olarak yaşamı destekliyoruz. Daha iyi bir Dünya ve Türkiye için çalışan gönüllüleriz. Çalışma tarzımızı, sadece sonuçları düzeltmek için değil, sebepleri ortadan kaldırmak için…

BUSHİDO: SAVAŞA ÖZGÜ SANATLARIN RUHU

Savaşa Özgü Sanatlar” terimi “Savaş Sanatları” anlamındadır. Böyle adlandırılan çok az “Savaşa Özgü Sanat” bugün bu tanımlamaya uyabilir çünkü savaş alanıyla çok az bir bağlantısı…

STOA FELSEFESİ

Bu çalışmada, özel olarak Roma İmparatorluğu’nu ve genel olarak Batı düşünce tarihini derinden etkilemiş olan Stoacılık akımı ele alınmıştır. Stoacı filozofların hayatları, eserleri, düşünce sistemleri…

İSLAM FELSEFESİNDE AŞK KAVRAMI

“İnsan ne kadar severse, o oranda kaderi bilir. Çünkü aşk, semavi sırların usturlabıdır. Aşk, kalp gözüne sürülen ve gözü açan bir sürmedir.” Mevlana, Mesnevi-i Şerif   İslam…

FENİKS: KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN MİTİK KUŞ

Manevi semboller insanlığın gerçeği arayışının uzun yolculuğundaki yol işaretleri gibidir. İnsan kendine olan yolculukta ilerledikçe bu semboller daha belirginleşir ve daha çok anlam ifade etmeye…

PROMETHEUS YA DA ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE

İnsanlık, yüzyıllardır varlığını sürdürmek ve kendince en iyiyi, en güzeli aramak için uğraş vermiştir. Bu uğraşı verdiği yaşam sürecinde uygarlıklar kurmuş, varlığını sürdürmek ve korumak…