/FİLOZOFLAR

FİLOZOFLAR

Gülcan Gelerli 2 Ekim 2019
HAYATI İslam’ın ilk ortaya çıkışından itibaren pek çok yorumlar, anlayışlar ve yaklaşımlar mevcuttur. Fakat genel kabul
Gülcan Gelerli 17 Ağustos 2019
İonya’nın küçük bir adası olan ve günümüz Türkiye’sinin karşısında bulunan Sisam adasında İ.Ö. 640 yılında doğmuştur
Gülcan Gelerli 15 Ağustos 2019
Bu çalışmada, özel olarak Roma İmparatorluğu’nu ve genel olarak Batı düşünce tarihini derinden etkilemiş olan Stoacılık