/FİLOZOFLAR

FİLOZOFLAR

Gülcan Gelerli 11 Kasım 2019
Hicri 115, Miladi 18 Mayıs 1703 yılında Hasan Kale’de dünyaya gelen İbrahim Hakkı Erzurumlu bir derviştir.
Gülcan Gelerli 11 Kasım 2019
Eski Yunan felsefesinde iki okul gözükür; Eflatun’un Akademia’sı ve Aristoteles’in Lycee’si fakat daha eski bir okul
Gülcan Gelerli 23 Ekim 2019
Sinoplu Diyojen “kinik” öğretisine ait bir filozof olup, Milattan önce 5.yy’da yaşamıştır. Diyojen de, Sokrates gibi,
Gülcan Gelerli 2 Ekim 2019
HAYATI İslam’ın ilk ortaya çıkışından itibaren pek çok yorumlar, anlayışlar ve yaklaşımlar mevcuttur. Fakat genel kabul