FİLOZOFLAR

MARCUS TULLIUS CICERO

Marcus Tullius, en akıcı konuşanı, Romulus’un torunları içinde, kaç kişi varsa, kaç kişi olmuşsa, Gelecekte kaç kişi olacaksa: Derin teşekkürlerini sunuyor sana Catullus Bütün şairlerin…

SUN TZU

“Eskinin usta savaşçıları belli etmeseler de inceliklerinden. Gizemli bir güçleri vardı, Öyle derinlerdi ki bilinmezdiler. Bilinemez olduklarından Onları betimlemeye çalışacağım: Savaşçılıkları kışın ırmağı geçmek gibiydi;…

PLOTINUS VE YENİ EFLATUNCU OKULLAR

Bir filozofun öğretisini, felsefi bir yaklaşımı veya bir dini öğretinin aktarmaya çalıştığı özü anlamak, o dönemin sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleriyle birlikte inançlarını da incelemekle…

YUNUS EMRE

 Yunus Emre’nin hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ancak Anadolu’nun her köşesinin ona’ sahip çıkmaya çalıştığı bir gerçektir. Yunus Emre XIII yüzyılın ikinci yarısı ile…

GIORDANO BRUNO

Sokrates’ten günümüze kadar düşünceleri sebebiyle öldürülen Engizisyon Şehitleri ve onlardan biri “Tıpkı bizimkisi gibi tehlikesiz ne konuşulabilen ne de susulabilen zor zamanlar.” (Büyük hümanist Luis…

HYPATIA

İnsanlık tarihinde Orta Çağlar her zaman mevcut olmuştur. Farklı kılıklarla Orta Çağ’ın belirtileri ve özellikle her türüyle fanatizm tarih sahnesinde sık sık karşımıza çıkar. Hristiyanlığın…

SOKRATES: NASIL FİLOZOF OLUNUR?

Sokrates Batı’da temel bir kişiliktir, hatta öylesine ki Sokrates’ten önce ve Sokrates’ten sonra diye niteleme yapılır. Oysa ki buna karşın, onu dolaylı olarak tanırız. Onun…

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

Hicri 115, Miladi 18 Mayıs 1703 yılında Hasan Kale’de dünyaya gelen İbrahim Hakkı Erzurumlu bir derviştir. Yazdığı eserlerde ilim ve dini bilgileri birleştiren Erzurumlu İbrahim…

PYTHAGORAS

Eski Yunan felsefesinde iki okul gözükür; Eflatun’un Akademia’sı ve Aristoteles’in Lycee’si fakat daha eski bir okul daha vardır. Bu Pythagoras’ın Okulu’dur ve diğer iki okulu…

BATILI BİR YOGİ; SİNOPLU DİYOJEN

Sinoplu Diyojen “kinik” öğretisine ait bir filozof olup, Milattan önce 5.yy’da yaşamıştır. Diyojen de, Sokrates gibi, yaşamını kendi felsefi görüşlerine uygun örnek oluşturacak biçimde sürdürmüştür….

İLK İSLAM FİLOZOFU KINDÎ

HAYATI İslam’ın ilk ortaya çıkışından itibaren pek çok yorumlar, anlayışlar ve yaklaşımlar mevcuttur. Fakat genel kabul gören ve filozof unvanını ilk alan İslam düşünürü el-Kındî’dir….

PİTAGORAS

İonya’nın küçük bir adası olan ve günümüz Türkiye’sinin karşısında bulunan Sisam adasında MÖ 640 yılında doğmuştur ve MÖ 504 yılında ölmüştür; gerçekte kendisinden bir iz…

STOA FELSEFESİ

Bu çalışmada, özel olarak Roma İmparatorluğu’nu ve genel olarak Batı düşünce tarihini derinden etkilemiş olan Stoacılık akımı ele alınmıştır. Stoacı filozofların hayatları, eserleri, düşünce sistemleri…