aktiffelsefe

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ

Bazılarımız neden felsefeye ihtiyacımız var diye sorar?
Yanıt çok basittir oysaki…
Herkes için daha iyi çözümler üretmek için…

İnsanlık, var olduğundan beri kendi fiziksel ve toplumsal gelişimini, zihinsel becerilerini artırarak elde etmiştir. Zihinsel olarak gelişebilmek için; sanatta, inançlarda, bilimde ve politika alanında “değer” kavramını bulabilmek için felsefeye ihtiyacımız vardır. Her şeyin arkasındaki gerekçeyi bulmada, anlamada ve aktarmada, doğru ile yanlışı ayırt etmede, hümanizmi geliştirmede felsefeye ihtiyaç vardır. Gerekçeler daha çok sıralanabilir. Düşünür/aydın/filozof/araştırmacı adı ne olursa olsun, insanın günümüz toplum yaşamını doğrudan etkileyen konularda çözümler sunması ve onları uygulaması zaruri olmuştur.
Birleşmiş Milletler, 2019 Dünya Felsefe Günü için günümüzdeki bazı sorunları öne çıkartmış: Göçler, Radikalleşme, Çevresel Değişim, Yapay Zekâ. Hepimizin bu sorunlardan doğrudan ve dolaylı etkilendiği açıktır. Şimdi sorumlu vatandaşlar olarak, nasıl çözeriz konusuna odaklanalım.
Aktiffelsefe, tüm bu sorunların sonuç olduğunu ve nedenin evrimsel açıdan insanın kendi arayışı olduğunu savunmaktadır. İnsanın zihinsel becerileri, sorun çözerken gelişir. Örneğin; insanın açgözlülüğü toprağı çoraklaştırırken, çözüm bulmaya odaklanmış olanlar sayesinde toprağın en iyi nasıl işleneceği ortaya çıkar.
İnsan bir önceki eksikliklerinin ortaya koyduğu sorunlar nedeniyle göç eder, farklılaşır, kutuplaşır ve radikal kesimler doğar, doğayı tüketir, doğayı yönetmek için kendisinden kopya olarak yapay zekâ üretir. Sonraki zihinsel becerileri ise bu sorunları çözerken filizlenir. Nitekim 7 yaşındaki kıyafetlerinizi 27 yaşında giyemezsiniz ya da denizde giydiğiniz kıyafeti kışın giyemezsiniz, her seferinde doğayla uyumlu ve kendinize uygun kıyafetler tasarlamak ve üretmek zorundasınızdır. Bu nedenle çözümlerin sadece tek bir kişi için değil, herkes için, tek bir dönem için değil, her zaman iyi olduğunu anlayabilmesi için denemesi gerekir. Denemelerin sonucuna göre, toplumun geri kalanına aktarım yapar. İşte bir filozofun, düşünsel üretim aşamaları budur. Kök sebeplere gider ve deneyerek, çözüm üretir. Hümanizm nedeniyle, bu çözümü herkesle paylaşır.
Bu Dünya Felsefe Günü’nde, bizi haz arayışı ile yöneten hayvani yanımızdan, tüm canlıları kapsayan çözümler için çalışmaya ve uygulamaya sevk eden yüksek benimizi, büyük harflerle KAMİL İNSAN tarafımızı ortaya çıkarmaya çalışalım.

OYA UYSAL

Aktiffelsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

YAŞAMI DESTEKLİYORUZ

Aktiffelsefe ailesi olarak yaşamı destekliyoruz.

Daha iyi bir Dünya ve Türkiye için çalışan gönüllüleriz.

Çalışma tarzımızı, sadece sonuçları düzeltmek için değil, sebepleri ortadan kaldırmak için belirliyoruz.

Örneğin, orman yangını sonrası ağaç dikiyoruz ama orman yangınları olmasın diye uğraşıyoruz.

Yardıma muhtaç insanlara malzeme yardımı yapıyoruz ama kimse yardıma muhtaç olmasın diye uğraşıyoruz.

Çocuklar ve kadınlar şiddet gördüğünde, yaşlılar yalnızlık çektiğinde rehabilitasyon için yanlarına gidiyoruz ama kimse şiddet görmesin, yalnız kalmasın diye uğraşıyoruz.

Sadece farklı kültürlere ait birçok bilgi vermiyoruz, zamansız değerleri bulmak ve yaşamak için uğraşıyoruz.

Sportif faaliyetler yapıyor ama fiziksel-psikolojik ve zihinsel sağlık için hareket ediyoruz.

Sanatla ilgili yarışmalar, festivaller, gösteriler, sergiler yapmakla yetinmiyor, sanatın mesajını kavramakla uğraşıyor, “hayatı yaşama sanatı”nı geliştiriyoruz.

Hayvan barınakları onarıp, hayvanlara yiyecek-su dağıtıyoruz ama hayvanlarla dost olmak için uğraşıyoruz.

İnsanlığın güncel sorunları hakkında “sadece” konuşmuyor, çözümünde üzerimize düşen görevleri, sorumlu bir vatandaş olarak çözmek için uğraşıyoruz. Doğanın bir parçası olduğumuzu kabul ediyoruz.

Toplum içinde birlikte yaşamı engelleyen kabalık, kibir, cimriliğe karşı nezaketi, alçak gönüllüğü ve cömertliği ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz.

Biliyorum demiyor, öğreniyorum diyoruz.

Ayrımcılık yerine insan sevgisini geliştiriyoruz.

Tembellik ve erteleme yerine çalışkanlığı koyuyoruz.

Çünkü biz daha iyinin var olduğunu, tarihten ilham alarak öğrendik.

Örnek olmaya çalışan insanlar olarak, önce biz değişirsek, ülkemizin ve dünyanın değişeceğini savunuyoruz.

30 yıldır yaşamı destekliyoruz.

 

OYA UYSAL

AKTİFFELSEFE KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI