ASTROLOJİ-ASTRONOMİ

ASTROLOJİDE MERKÜR

Astroloji, bütün antik kültürler tarafından çalışılmış bir bilim ve sanattır. Kybalion yasalarının birincisi ‘Yukarıdaki nasılsa aşağıdaki öyledir’ der. Bu da, gök cisimlerinin hareketleriyle, insan davranışları…

KİŞİSEL EĞİTİMİMİZDE ASTROLOJİNİN ROLÜ VE FELSEFE İLE İLİŞKİSİ

Astroloji kelimesinin kökenini Yunanca iki sözcük oluşturmaktadır. Astron (yıldız) ve Logos (bilmek, kutsal sözcük yani kelam). Birleştirdiğimizde yıldızların kelamı ya da yıldızların sözü manasına gelmektedir….