MİTOLOJİ

HERMES VE ORPHEUS

Hermes Pierre Grimmel’e göre Hermes, Zeus ve Arcadia’daki Cyllene Dağı’nın perisi olan Maya’nın okuma yazması olmayan oğludur. Bir mağarada doğmuştur. Fakat bir topal olarak, Apollon’un…

TANRIÇA HEKATE – Ay Fazları ve Ruhsal Dönüşüm

Antik dönemlerde büyük öneme sahip olan Hekate; içsel yolculuğunda kişiye rehberlik eden bir tanrıçadır. Astrolojik olarak Ay fazları ile ilişkilidir ve Ay fazlarının değişmesi gibi…

DEMETER VE PERSEPHONE

Persephone bir gün kırlarda dolaşırken ve çiçeklerin güzelliğine kapılmışken, aniden esneyip, yarıldı yer, açılan yarıktan fırladı Hades. Altın arabasına attığı gibi kaçırdı Persephone’yi, onun karşı…

HİLEBAZ ARKETİPİ IŞIĞINDA HERMES

Yunan mitolojisinin en önemli figürlerinden biri kuşkusuz Hermes’tir. Zeus’un ulağı; insanlar dünyasında tanrıların temsilcisi ve habercisi; yolcuların, hırsızların ve tüccarların koruyucusu; ruhların rehberi olarak farklı…

ELEUSİS GİZEMLERİ – DEMETER MİTİ, GİZEM MERKEZİ OLMAK NE DEMEKTİR?

“Gerek tıp, gerekse felsefe «ererek ulaşılabilecek sırlara» sahip olmakla ünlüdür.” Eliade Antik zamanlardan bu yana gizemlerin merkezi olarak geçen yerlerden biri de Eleusis’tir. Tibet’le, Delphi’yle,…

LABİRENT

Mitos ve tarih arasındaki farkın ne olduğu sıkça sorulur. Bir tarihi olan, yeryüzünün belli bir yerinde meydana gelmiş ya da tanınmış kişilerden bahseden tüm olaylar…

TÜRK MİTOLOJİSİNDE HAYVAN SEMBOLİZMİ

Bu çalışmada Türk mitolojisindeki hayvan sembolizmi ele alınmıştır. Mitolojide pek çok hayvan geçmesine rağmen, bu çalışma geyik, at, kartal ve kurtla sınırlı tutulmuştur. Her biri…

GILGAMIŞ DESTANI

İnsanlığın dokunaklı bir öyküsü olan Gılgamış Destanı, MÖ 3000’in Sümerinden, Asurlulara, Babillilere ve Anadolu’ya Hititlilere kadar dilden dile dolaşan bir mit yani kutsal bir kahramanlık…

ANTİK GREK MİTLERİ VE ASTROLOJİ-5

SAVAŞÇI ARES Grek Tanrılarının mitleri ve onların astroloji ile bağlantıları ile ilgili sunuşumuza devam ederken, bu sayıda Grek Tanrısı Ares ile bağlantılı olan Mars gezegenini…

ANTİK GREK MİTLERİ VE ASTROLOJİ-4

ÇEKİCİ AFRODİT “Görüşün açıklığının arkasında varlığın bilmecesi vardır ve son olan her şey yorumlamaya karşı koyar“ Walter Otto YILDIZLAR VE MİTLER Grek mitleri ve onların…

ANTİK GREK MİTLERİ VE ASTROLOJİ-3

Satürn ve Zeus’tan sonra bu makalede görünenle görünmeyen, Tanrılar ile insanlar arasında köprü olan, aracı Tanrı’yı tanıyacağız… UYANIK HERMES YILDIZLAR VE MİTLER “Olimpos’un hükümdarı, Zeus”…

ANTİK GREK MİTLERİ VE ASTROLOJİ-2

ZEUS, OLİMPOS’UN KRALI GÖK CİSİMLERİ VE MİTLER Astroloji dünyası hem nesnel hem öznel, hem hayali hem gerçek hem de tinsel ve maddeseldir. Henri Corbin’in deyimiyle…

ANTİK GREK MİTLERİ VE ASTROLOJİ-1

“Görüşün açıklığının ardında varlığın bilmecesi vardır ve son olan her şey yorumlamaya karşı koyar.” Walter Otto KRONOS, KADER TANRISI Mitler ve Yıldızlar  Grekler mitten şöyle…

SHALOTT’LU HANIMEFENDİ ÜZERİNE FELSEFİ BİR YORUM

Tüm toplumların tarihinde efsaneler hep karşımıza çıkar. Dünya’da nereye gidersek gidelim efsaneler, hikâyeler, mitlerle karşılaşırız. Bunlar bir anlamda birçok kuşakların hafızasında korunmuş ve günümüze kadar…

PROMETHEUS YA DA ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE

İnsanlık, yüzyıllardır varlığını sürdürmek ve kendince en iyiyi, en güzeli aramak için uğraş vermiştir. Bu uğraşı verdiği yaşam sürecinde uygarlıklar kurmuş, varlığını sürdürmek ve korumak…