MÜZİK

BEETHOVEN’IN 3. SENFONİSİ

Eroica – Kahramanlık Müzik insana kelimelerin ötesinde bir şey aktarır. Duygular veya sezgiler aracılığıyla bu aktarımı yapar. Bir besteci eseri önce zihninde duyar, onu yaşar…

MÜZİK VE SAĞLIK

Tüm dünyanın etkilendiği bu günlerde sağlık konusuna, sadece fizik plandaki bir olgu olarak değil, insanın sadece fizik olmadığını bilen filozofların gözüyle bir bütün olarak bakmak…

CARL ORFF: MÜZİK GELENEĞİNİN VE ZENGİNLİĞİNİN BESTECİSİ

Tüm müzik düşkünleri onu tanır, müzik eleştirmenleri ondan nefret eder ve kimse onu anlamaz. Halk, onun eserlerini gizlice sever. Sınıflandırılması imkânsız olan müziği, derin bir…

MÜZİĞİN BİLGELİĞİ

Sanat ve Güzellik Bir ağaçta, bir kuşta, bir çiçeğin güzelliğindeki mükemmelliği her zaman görüyoruz. Doğanın kendisi bu güzelliği ve mükemmel olanı, dünya üzerinde yansıtan aracısız…

MUSİKİ’YE GENEL BAKIŞ

Musiki, etimolojik olarak latince “musica”dan gelmiştir. Musica, eski Yunan “mousike” veya “mousa” dan alınmıştır. Bazılarına göre ise, muse (melek) anlamından gelmektedir. Eflatun’a göre müzik; ahenk…

MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Evrende her şey hareket hâlindedir ve bu hareket sesi ortaya çıkarır. Seslerin uyum ve armonisi müzik olarak ifade edilir. Müzik (Musiki), Eski Yunanca “mousike” ya…