EKOLOJİ

EKOLOJİYİ SAPTIRMAMAK İÇİN

Çağdaş dünyanın sorunlarının her derde deva, mucizevi ilacı mı? Pislik ve kötülüklerden arındıracak yeni bir totalitarizm tohumu, tehlikeli bir ütopya mı? Anti-hümanist, gizemli-duygusal bir gerileme…

TÜKETİM, ÇEVRE, BİLİNÇ ÜÇGENİ

İşlevi maddesel arzularımızı artırmak olan Hayvani Ben’imizin isteklerini karşılamaya çalışırken, kendimize ve bu yazının konusu olan çevreye ne yaptığımızın farkında mıyız? İnsanoğlu dünyayı hiç tükenmeyecekmiş…

ÜRETİMİN İLETİŞİMSİZLİĞİ

Var olabilmek için yaratma zorunluluğumuz, yapısal ayrıcalıklarımız ile üretim ve tüketime dönüşmektedir. İnsan, doğasına ters düşmemek için yarattıkları ile içgüdülerini dengelemek zorundadır. Terazinin iki kefesi…

EKOLOJİK KRİZE FELSEFİ BİR BAKIŞ

Doğa kavramı XX. yüzyılda ortaya çıkan çeşitli ekolojik sorunlar (kirlenme, gürültü, çeşitli bitki ve hayvan türlerindeki yok olma…) ile insanın karşısına sıkça çıkmaya başlayan bir…

ÇEVRE

  Bugüne kadar çevre ile ilgili birçok şey söylendi ve yazıldı. Ama henüz ortaya somut bir şey konulamadı. Tabii önce “çevre” deyince ne anlıyoruz, buna…