HUKUK

Sosyal Medya Kullanımında Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Sosyal Medya/İnternet Üzerinden İşlenebilen Suçlar

Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, toplumsal ilişkiler ve birey-devlet ilişkilerini ilgilendiren konular bakımından dijital mecralarda da ihtilaflar meydana gelmektedir. Bazı suçlar, doğası…

Terorizmin Finansmanı ile Mücadele

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu Derneklerin Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Engellenmesine Yönelik İyi Uygulamalar Rehberi’nden bir derlemeyi sizlerle paylaşmak…

ŞİKÂYET HAKKI NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Şikâyet hakkı, takibi şikâyete bağlı suçların soruşturulması veya kovuşturulması için suçun mağduru ya da zarar göreni tarafından yasal süresi içerisinde yetkili mercilere başvurma hakkıdır. Şikâyet…

HUKUKİ BİR DURUMDA AVUKATLA TEMSİL ZORUNLU MUDUR?

Türk hukuk sisteminde,  tarafların avukat ile temsil edilmesi şartı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Herkesin, asli olarak mahkemeler huzurunda kendisini temsil etme hakkı bulunmaktadır. Kişiler, kendi davalarını…

ON İKİ LEVHA KANUNLARI (LEX DUODECIM TABULARUM) HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ?

İsim olarak aşina olsak da içeriği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımız bazı kavramlar vardır. On İki Levha Kanunları’nın da bu konuda hakkını teslim etmeye olan…

KORSAN KİTAP VE YAYINCILIĞA KARŞI DİKKATLİ OLALIM

Fikri mülkiyet hukuku gereğince fikir ve sanat eserleri üzerinde eser sahibinin hukuki mülkiyet hakkı bulunmaktadır. Fikir ve sanat eserleri geniş bir başlık olup bu yazımızda…

BARIŞÇIL VE DOSTANE BİR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK

“Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.” Mahatma Gandhi Arabuluculuk sistemi 2013 yılında hukuk uygulamamıza giren ve Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku gibi pek çok uyuşmazlık çözümünde…

PANDEMİ SÜRECİNDE GETİRİLEN KISITLAMALAR VE HUKUKİ BOYUTU

Hepimizin yakından takip ettiği ve tecrübe ettiği üzere, Covid-19 salgının ülkemiz ve dünya üzerindeki etkisi artarak devam etmekte, virüs insanlık için bir tehdit olma özelliğini…

KOMŞULUK HUKUKU

Komşuluk, belli bir alandaki taşınmazlarda oturanlar veya işyeri olanlar ya da birbirine yakın taşınmazlardan yararlananlar arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir hukuk kavramıdır. Buna göre yapıları arsa,…

KİMLİĞİNİZİ YENİLEDİNİZ Mİ?

Kimliğinizi yenilediniz mi? 14 Mart 2016 tarihi itibariyle, T.C. Kimlik kartı uygulamasına geçilmiş olup, eski tabirle nüfus cüzdanları yerini T.C. kimlik kartlarına bırakacaktır. Yasal süre…

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yeni teknolojilerle birlikte bilgiye erişim imkânları artmış, bu gelişmelerin yansımaları bilgi gizliliğini ve güvenliğini sağlama noktasında yeni hukuki düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Günümüzde resmi ve özel…