SUJOK TERAPİ

Sujok Terapi, Güney Koreli bilim adamı Prof. Park Jae Woo’nun bulup geliştirdiği bir yöntemdir. Sujok, Geleneksel Çin Tıbbı’nın sağaltım yöntemlerinden birisi olan Akupresör yönteminin alt dallarından birisidir. Akupresör gövdenin doğal, kendi kendini iyileştirme yeteneklerini uyandırmak için deri yüzeyindeki belli noktalara uyarı vermek ile yapılır. Bu noktalara bastırıldığında kan basıncı dengelenir, kan dolaşımı artar ve yaşam gücü desteklenir. Akupunktur ile akupresör aynı teknikleri ve noktaları kullanır. Akupunktur sırasında iğne kullanılırken akupresör tekniğinde parmaklarla yumuşaktan serte değişen bası uygulanır. Akupresörün bir alt dalı sayılan Sujok ise el ya da ayaklara uygulanan bir terapi tekniğidir. Sujok aynı felsefi arka plana sahip pek çok alt başlığa ayrılabilir, bu yazımızda size Standart, Böcek (insect) ve Mini Sistem başlıklarından bahsedeceğiz.

İnsan vücudunun ayrı bölümleri birbiriyle ve bütün organizma ile işbirliği sağlamaktadır. Fransız Doktor Paul Nogier kulak ile cenin benzerliğini fark etmiş (Resim 1) ve kulak akupunkturunu geliştirmiştir. İnsan vücudunda buna benzer sayısız sistem bulunmaktadır. Prof. Park insanın el ve ayaklarının insan vücudunun bütünü ile karşılılıkları üzerine çalışmalar yaparak Sujok terapiyi geliştirmiştir. Kore dilinde Su el, Jok ayak anlamına gelir. Prof. Park vücudun tüm organlarının el ve ayaklara kodlandığını düşünür. (Resim 2) Bu nedenle vücutta ortaya çıkan sorunların el ve ayaklara bası yaparak çözülebileceği üzerine dayanan Sujok terapi yöntemini geliştirir.

Sujok terapi dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak kullanılmaktadır. Örneğin Kore’de ilkokul çocuklarına ilk yardım eğitimi olarak verilmektedir. Sujok terapide hastalık akut olarak yakalanırsa hızlı bir çözüm elde edilebilir, aynı yöntemle kronik hastalıkların tedavisi de yapılabilmektedir.

Sujok terapi Homeopati, Aromoterapi gibi bütünsel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve modern tıp uygulamalarına destek olarak uygulanabilecek bir terapi yöntemidir. Örneğin kemoterapi alan hastanın mide bulantılarını azaltmak için ilgili bölge bulunarak bu noktaya bası uygulanabilir. Özellikle akut hastalıkların tedavisinde, sağlık kuruluşuna gidinceye kadar olan sürede yapılan uygulamanın hızlı bir şekilde etki ettiği bildirilmektedir.

Sujok yöntemi şu şekilde çalışır; vücutta bulunan organda ağrı/hastalık durumu ortaya çıktığı zaman, Sujok terapide karşılıklılık sistemi olarak adlandırılan elin içerisinde ya da ayak tabanında bulunan o organa ait yansıma bölgesine sinyal gönderir. Buna karşılık olarak eldeki ve ayaktaki organ yansımasına yapılacak olan bası ile de ana organa iyileşme sinyalleri gönderilmiş olur. Bası yapmak için parmak basısı, künt bir cisimle bastıma ya da o noktaya bası sağlayacak küçük tohumların baskısı yeterli olacaktır.

El ve Ayaklarda Standart Sistem

Sujok’da insan vücudu, gövdeden ve ondan ayrılan beş parçadan oluşur (iki kol, iki bacak ve baş). Eller, vücudumuz gibi beş parçadan oluşan bir yapıya sahiptir. El-vücut arasında ölçümlenme yapıldığı zaman (Resim 3), başparmak baş ve boyun, eldeki kısa parmaklar kollar ve uzun parmaklar da bacaklar ile uyumludur. Ayrıca elin simetrik çizgisine bakıldığı zaman başparmak başa, üçüncü ve dördüncü parmaklar bacaklara, ikinci ve beşinci parmaklar da kollara uygundur. Aynı uyum ayakta da vardır. El ve ayakta olan bu uyum “standart sistem” olarak adlandırılmıştır. El ve ayaktaki bu uyum vücudun yin ve yang bölgelerine göre bulunur.

Çin felsefesine göre Yin-Yang, karanlık ve aydınlık, negatif ve pozitif gibi anlamlara gelir. Yin-Yang felsefesi mikro düzeyden makro düzeye kadar her şeyin denge ve harmoni olduğunu söyler. Bedendeki dengesizlik ortadan kaldırılarak bedenin harmonisi, uyumu tekrar sağlanır. Yin; yavaş, soğuk, ıslak, pasif gibi sıfatlara sahiptir. Su, dünya, ay, dişillik, geceyi işaret eder. Yang; hızlı, sert, sağlam, kuru, sıcak gibi sıfatlara sahiptir. Ateş, gökyüzü, güneş, erillik ve gündüzü işaret eder. Bu iki enerji birbirine bağlıdır ve biri olmadan diğeri hareket edemez. Vücudumuzda ve organlarımızda da yin ve yang mevcuttur. Yin organlar, dalak, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek; Yang organlar, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi gibi içi boş organlardır. Vücudumuzda yin bölgeler; içe kapanabilir, bükülebilir, eğilebilir. Yang bölgeler ise vücudun dış tarafında yerleşir. Örneğin elimizi yumruk yaptığımızda içi yin, dışı ise yang kısımdır.

Sujok Terapide, el ve ayağa vücut yansımalarını yerleştirirken vücudun yin ve yang düzlemine göre yerleştirme yapılır. Diyafram vücudumuzu göğüs kısmı ve karın bölgesi olarak ikiye böler. El ve ayaktaki standart sistemde diyaframın üstünü başparmağın devamında, diyaframın altını ise bilek çizgisi altında düşünerek organlar yerleştirilir. (Resim 4 ve 5) Bu yerleşim yapıldığı zaman başparmakta birinci boğum baş, ikinci boğum boyun ve başparmağın devamı bileğin ortasına kadar olan hat, akciğerleri ve kalbi temsil eder. Bölgeleri ararken elimizi göğsümüzün önünde aşağıya doğru tutmak ilişkilendirmeyi kolaylaştırır. Başparmağın bileğin üzerinde olduğu düşünülürse, avuç içine de gövdede bulunan diğer organlar vücutta bulunduğu yere göre yerleşir. 2.ve 5. parmak kolların yansımasıdır. Bu parmakların birinci boğumu omuz-dirsek arası, 2. boğumu ise dirsek-bilek alanını, 3. boğum ise eli temsil eder. 3. ve 4. parmaklar bacakların yansımasıdır. Bu parmakların 1. boğumu üst bacak, 2. boğumu alt bacak, 3. boğumu ise ayak bileğini temsil eder. Elin sırt bölgesinde ise vücudun arka bölümünün yansıması vardır. Başparmağın arkası başın arkası, 1-8. göğüs omurları ve kaburgaları, el sırtı ise 9-12 göğüs omurları ve kaburgaları, böbrekler, bel omurları, leğen kemiğini yansıtır.

Böcek (Insect) Sistem

Her parmakta vücuda uyan sistem vardır. Buna Böcek sistem denir. Böcek sistemde parmakta insan duruşu aranır. (Resim 6) Standart sistemde eli aşağıya doğru çevirerek yapılan organ uyumu, böcek sistemde parmaklar yukarı doğru tutularak yapılır. Yukarı doğru bakan parmağın 1. boğumu baş, 2.boğumu göğüs, 3.boğumu ise mide, karaciğer, bağırsaklar, iç genital organları yansıtır. Parmağın sırt yüzeyinde başın arka kısmı, omurlar ve leğen kemiği vardır. Parmağın yan yüzeylerinde kollar ve bacaklar bulunur.

Mini (Mikro) Sistem

El ve ayağın parmaklarının birinci boğumunda, bir elin yansımasını tekrar eden sistem vardır. Mini sistem daha çok tüm vücudu etkileyen ateş gibi durumlarda kullanılır ya da avuç içine uygulama yapılamayacak durumlarda mini sistem üzerinde çalışılır.

Uygulama nasıl yapılmalıdır?

Sorunlu organın el ya da ayaktaki yansımasını seçerken; vücudun sağ ve solunda olmak üzere iki tane olan organların (göz, akciğer gibi) ağrıyan tarafındaki el ya da ayak yansımasına bası işlemi yapılır. Vücudun orta hattında bulunan ve bir tane olan organlar (ağız, burun, kalp vb.) için de el ya da ayak yansımasını kullanmak için cinsiyete göre seçim yapılır. Bu durumda kadınlarda sağ el ya da ayak, erkeklerde sol el ya da ayak tercih edilir. El veya ayaktaki hassas yerleri uyarmak için Sujok için üretilmiş küçük iğneler ya da problar kullanılabileceği gibi, elle masaj şeklinde baskı uygulanabilir ya da hassas noktaya bir bitki tohumu yerleştirilip bantlanır ve saatte bir tohum uygulanan bölgeye bası uygulanır.

ELİF TAŞ ÖZTÜRK

KAYNAKÇA

Park Jae Woo/ Sujok Tohum Terapi
Plamen Ivanov/ Sujok And Moxa A Self-Treatment Manual/ Mediks Ltd-Bulgaria
Mantak Chia Dena Saxer/ Kadim Çin Tıbbı ile Şifa/ Kuraldışı yayınları/2020
Levent Özşar/ Akupresör Ya da İğnesiz Akupunktur/ Biblos Kitabevi/2017
https://e180509.wordpress.com/2013/11/24/kulak-akupunkturucenin-ve-kulagin-sasirtici-benzerligi/ -Erişim Tarihi 01.06.2020
http://www.pozitifdergisi.com/alternatif/tohumdan-gelen-mucize.html -Erişim Tarihi 01.02.2020
Sujok ders notları- Naya İlknur Çimen/Elif Öztürk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir