BACH ÇİÇEK REMEDİLERİ

Edward Bach Kimdir?

Edward Bach, 24 Eylül 1886’da Birmingham yakınlarında doğdu. Londra’daki University College Hospital’da tıp okudu. 1912’de mezun oldu ve uzmanlığını Londra’da sürdürdü, burada cerrah olarak çalışmaya başladı ve aynı zamanda bir muayenehane işletti. Bakteriyolog ve patolog olan Dr. Bach, kişisel laboratuvarında, aşı çalışmaları yaptı ve bunları kullanarak homeopatik[1] yöntem ile hazırlanmış yedi bakteriyel nosod[2] geliştirdi. Bu konudaki çalışmalar ona ikinci Hahnemann[3] lakabının verilmesine yol açtı. 1930’a kadar ilaçlarını bakterileri kullanarak hazırlamaya çalışan Dr. Bach bitkileri kullanarak daha hassas bir yöntem bulmak üzere mesleğini ve yaşadığı şehir olan Londra’yı bırakarak kırsal bölgede bulunan Mount Vernon’a gitti. Buradaki çalışmalarının sonunda, yedi duygusal ve zihinsel düğüme karşılık gelen yedi gruba ayrılan 38 çiçek remedisi[4] tasarladı: korku (Grup I), kararsızlık ve belirsizlik (Grup II), güncel duruma karşı ilgisizlik (Grup III), yalnızlık (Grup IV), dış etkilere ve düşüncelere karşı artmış duyarlılık (Grup V), umutsuzluk, çöküntü, çaresizlik (Grup VI) ve başkalarının iyiliği için aşırı endişe (Grup VII).

27 Kasım 1936’da, Dr. Bach, 50 yaşında hayata gözlerin yumdu. Günümüzde İngiltere’de remedilerini keşfettiği Mount Vernon’da bir Bach Merkezi bulunuyor, bu merkez Dr. Bach’ın ölümünden sonra eğitim ve ilaç üretimi çalışmalarını devam ettirmektedir.

Dr. Bach’a Göre Hastalık ve Sağlık

“Hastalığın iyileştirilmesi için sebeplerine gidilmeli, sadece semptomlar iyileşiyorsa hastalık tekrarlanır.”

İnsanı bir enstrüman gibi düşünürsek Dr. Bach’a göre hastalık akordun bozulması, keşfettiği çiçekleri ise telleri akort eden unsurlardır. Dr. Bach’a göre duygusal ve zihinsel boyutta başlayan dengesizlik zamanla bedene “iner” ve bedensel hastalıklara yol açar. Bu nedenle gerçek tedavi hastalıkların duygusal ve zihinsel sebeplerini ortadan kaldırmaktır. Özetle Dr. Bach hastalığın kişilik ve ruh arasındaki uyumsuzluktan ortaya çıktığını söylüyordu, kişilik ruhun sesini dinlemiyorsa hastalık doğal olarak ortaya çıkıyordu.

Dr. Bach’a göre duygusal ve zihinsel dengesizliğe zayıflıklarımız neden olur. Gurur, kibir, nefret, cehalet, bencillik, istikrarsızlık, kararsızlık, zayıflık, hırs vs. Bunlar özellikle hayatın getirileri karşısında takınılan genel tutumlar hâline gelmişse yani kronikleşmiş duygu durumları hâline gelmişse hastalık yapar ve zamanla bedene iner. Kronik olanların yanı sıra Bach Çiçekleri akut durumları daha sakin atlatmak için de kullanılır. Özellikle beş çiçeğinin karışımından oluşan “Rescue Remedi” akut travmalarda ve yaralanmalarda kullanılabilir.

Çiçek Remedileri Nasıl Hazırlanır ve Nasıl Etki Eder?

Bach Çiçekleri bitkilerin üzerinde sabahın erken saatlerinde oluşan çiylerin toplanması ile elde edilir. Bu yolla bitkinin fiziksel yapısını değil de çiy damlasına geçmiş “enerjisi”nin elde edildiği düşünülür. Bach çiçeklerinin herhangi bir ilaçla etkileşiminin ve yan etkisinin olmadığı düşünülmektedir.

Dr. Bach’ın bulduğu şey bazı bitkilerin (özellikle çiçeklerinin) kişideki bazı negatif duygusal özellikleri azaltıp bazı pozitif özellikleri artırdığı idi. Bununla ilgili olarak yukarıda da bahsedildiği üzere 38 adet çiçek remedisi tanımlamıştır.

Dr. Bach’a göre çiçek bitkinin en yüksek enerjiye sahip kısmıdır. Hangi çiçeğin hangi ruhsal duruma iyi geldiğini kendi üzerinde yaptığı çalışmalar ile tespit etmiştir. Ölmeden önce çalışma notlarını yok eder ve sadece “Kendinizi İyileştirin’’ adlı küçük kitabını ve 38 ruhsal durum için geliştirdiği 38 çiçeğin bilgisini bırakır. Bu yolla insanlara net ve sade bir bilgi bırakmak istediği düşünülür.

Hastalığı Değerlendirmek İçin Sorunların Yedi Başlıkta Kategorizasyonu:

Dr. Bach, 7 farklı grupta, 38 Çiçek remedisini gruplandırdı. Fikir vermesi için ayrıntısına girilmeden şu şekilde bahsedebiliriz:

1- Korku

ROCK ROSE (Kaya Gülü): Aşırı korkuya bağlı panik.

MIMULUS (Misk Otu): Bilinen şeylerden korkma.

CHERRY PLUM (Kiraz Eriği): Aklını kaçırma korkusu.

ASPEN (Toz Ağacı): Bilinmeyen korkular.

RED CHESTNUT (Kırmızı Kestane): Başkaları için korku duyanlar.

2- Kararsızlık ve Belirsizlik

CERATO (Kuduz Otu): Sezgiye ve belli sezgilere güven eksikliği. Onaylanma ihtiyacı.

SCLERANTHUS (Yıllık Yumaklı Ot): Kararsızlık, karar almakta zorluk.

GENTIAN (Yılan Otu): Cesaretsizlik, umutsuzluk, derin can sıkıntısı.

GORSE (Karaçalı): Yenilgi, başarısızlık duyguları, mücadeleyi bırakmak.

HORNBEAM (Kayın): Motivasyon eksikliği, kendi enerjisine güvenmeme.

WİLD OAT (Yaban Otu): Hayatta yönsüzdük, dağınıklık, güvensizlik, şüphecilik.

3- Güncel durumlara (aktüel durumlar) karşı ilgisizlik    

CLEMATİS (Yaban Asması): Hayalperestlik, ilgi dağınıklığı. İlgisizlik, bulutlarda yaşamak, içe dönüklük.

HONEYSUCKLE (Hanımeli): Uzak-yakın geçmişin hoş veya hoş olmayan aşırı yükü.

WILD ROSE (Yaban Gülü): Ayırt edememe, izolasyon, aşırı ilgisizlik, teslimiyet, cansızlık, hissizlik.

OLİVE (Zeytin):  Yaşamsal enerji eksikliği; herhangi bir çeşit çabadan sonra zihinsel, fizik aşırı yorgunluk.

WHITE CHESTNUT (Beyaz Kestane):  İstenmeyen fikirler, endişe ve işkence yapan içsel sesler, kısır döngü.

MUSTARD (Hardal):  Derin kasvet duygusu Açık bir sebep yokken derin kasvet ve mutsuzluk  duygusu.

CHESTNUT BUD (Kestane Tomurcuğu): Hatalardan ders çıkaramama. Aynı durumlarda hep aynı hataları yapmak.

4- Yalnızlık

WATER VIOLET (Su Menekşesi): Kibir, ulaşılmazlık hissi ve ilgisizlik.

IMPATIENS (Sabırotu): Sabırsızlık, hızlanmış ritim ile uyarılmış zihin, hoşgörüsüzlük.

HEATHER (Funda): Ben merkezcilik, bencillik, egoizm, yalnızlıktan korkmak, kaygı.

5- Dış Etkilere ve Düşüncelere Artmış Duyarlılık

AGRİMONY (Kasıkotu): Zihinsel sıkıntılar, neşeyle maskelenmiş acı, inkâr.

CENTAURY (Kantaron): Zayıf irade, boyun eğmek, diğer kişilere aşırı bağımlılık, kölelik, güvensizlik,  yapmacık yoksunluk.

WALNUT (Ceviz): Değişiklikten kaçma, dış etkilere ve değişimlere karşı aşırı hassasiyet. Dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı korunma.

HOLY (Çoban Püskülü): Kin, öfke, nefret, kıskançlık, şüphe, intikam.

6- Umutsuzluk, Çöküntü ve Çaresizlik   

LARCH (Karaçam): Kendine güvensizlik.

PINE (Çam): Kendini ayıplama, suçluluk duyma.

ELM (Kara ağaç): Çok büyük sorumluluk hissi ve baskıların altında ezilme.

SWEET CHESTNUT (Tatlı Kestane): Çok şiddetli zihinsel ıstırap.

STAR OF BETHLEHEM (Akyıldız): Şok-Travma ardından gelen umutsuzluk, mutsuzluk.

WILLOW (Söğüt): Gücenme, içerleme, pişmanlık duygusu, kendine acıma.

OAK (Meşe): Tükenmiş olmasına rağmen mücadeleyi sürdürmek, şikâyet etmemek.

CRAB APPLE (Yaban Elması): Temizlik konusunda hem fiziksel hem de psikolojik anlamda obsesyon, saf olmama hissi.

7- Başkalarının Refahı Konusunda Aşırı Endişe, Aşırı Koruma

CHİCORY: Bencilce mülkiyet düşkünü olma. Sahiplenicilik, benmerkezcilik.

VERVAİN (Mine Çiçeği):  Aşırı şevk, Heves. Aşırı coşku, abartı, isyankârlık, bağımsızlık, stres.

VINE (Asma):  Baskın, esnek olmamak, otoriterlik.

BEECH (Kayın):  Tolere Edememek, Diğerlerine karşı hoşgörüsüzlük, saldırganlık.

ROCK WATER (Kaya suyu):  Kendi kendine baskı uygulama, kendini reddetme.

Bach Çiçekleri hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu yazımızı burada bitirirken tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi Bach Çiçek tedavilerinin de konusunun uzmanı tarafından uygulanması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte yukarıda bahsi geçen Rescue Remedi akut durumlarda kullanılmak üzere evlerde bulundurulabilir.

Hemşire Selveri Saniye AKÇAL

Kaynaklar

Bachcenter.com

Hasnas, Rachelle, Pocket Guide to Bach Flower Essences

DİPNOTLAR

[1] Homeopati: Samuel Hahnemann tarafından 19.yy başlarında geliştirilmiş ve “benzer benzeri tedavi eder ilkesine göre çalışan bir tıp yöntemi.

[2] Nosod: Hastalıklı dokular ya da patojen bakteriler kullanılarak elde edilen homeopatik remedilere verilen özel isim.

[3] Christian Friedrich Samuel Hahnemann;  1753 – 1843 yılları arasında yaşamış Alman doktor. Homeopatik Tıbbın kurucusu ve ilk homeopatik remedilerin kaşifidir.

[4] Remedi: Batı dillerinde ilaç, deva anlamına gelmektedir. Modern ilaçlarla karıştırılmaması için Homeopati ve Bach Çiçekleri “ilaç” kelimesi yerine “remedi” ismi kullanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir